โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นาย สุรินทร์ แสงวิภาค

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำตาลก้อน, น้ำตาลกรวด และผลิตภัณฑ์จากน้ำหวานของต้นมะพร้าว อยู่ที่ บางคนที สมุทรสงคราม

Read More

เอ็นเอสอาร์ พาราวู้ด

ประกอบกิจการ โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ระแงะ นราธิวาส

Read More