โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วาซิน คอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ปั๊ม ตัด พับ ม้วน โลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี

Read More

บริษัท เอ็มบีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

Read More

นางอัญญารัตน์ ลีลัคนาวีระ

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ชั้นวางของ ตู้ เตียงเหล็ก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท ไทยอินเตอร์ โพลีเทรด จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระสอบพลาสติกสาน การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

Read More

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน ตู้เย็น อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง

Read More

นางสาวชนิดา เพชรแต่ง

ประกอบกิจการ ตัด พับ เชื่อมโลหะเป็นชิ้นงานทั่วๆ ไป เช่น โครงป้ายโฆษณา อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More