โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางยุพิน แซ่ตั้ง

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป เช่น ตะกร้า กระถางต้นไม้ ถัง และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Read More