โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

ประกอบกิจการ ร่อน แยกขนาด และคุณภาพของข้าวเปลือก อยู่ที่ ลับแล อุตรดิตถ์

Read More

บริษัท เอช ซี แวคคั่ม เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ ชุบเคลือบผิวโลหะ อโลหะด้วยระบบสูญญากาศ เช่น จิวเวลรี่ , เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องครัว, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , เซรามิค , เครื่องแก้ว ฯ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More