โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี

ประกอบกิจการ ตัด พับ ม้วน เจาะ เจียน และเชื่ือมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Read More

นายสิทธิชัย เอื้อโภศิณธ์

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ จอมทอง กรุงเทพมหานคร

Read More

พนาประเสริฐ

ประกอบกิจการ เลื่อยไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว บัว ลูกกรง ปาร์เก้ รางลิ้นและเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในเรือน อยู่ที่ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

Read More

บริษัท วชิรบารมี วุ๊ตรีพ จำกัด

ประกอบกิจการ ชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา หรือ ไม้ที่ปลูกขึ้นเฉพาะ 13 ชนิด อยู่ที่ วชิรบารมี พิจิตร

Read More

บริษัท เก็ทอัสยูฟุล จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์ (เนื้อหมู, เนื้อวัว) เช่น หมูเค็ม, หมูหวาน, หมูฝอย, เนื้อเค็ม, เนื้อหวาน, เนื้อฝอย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม

Read More