โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เด่นชัยการเคหะและที่ดิน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Read More

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Read More

โรงน้ำแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอซัพพลาย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด 110 ตัน/วัน อยู่ที่ นางรอง บุรีรัมย์

Read More

บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อพลาสติกสำหรับร้อยสายไฟและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี

Read More

อารียา ภูพีระสุพงษ์

ประกอบกิจการ นำเศษมอเตอร์และเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

Read More