โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ที ที เค อันดามัน จำกัด

ประกอบกิจการ อัดน้ำยา อบไม้ยางพาราและไม้ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

Read More

บริษัท เดอะ อีสเทิร์นยูเนี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแลคเกอร์ และสารละลายที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Read More

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเม็ดพลาสติกจากเม็ดพลาสติกที่ใช้แล้ว บด-ย่อยเศษพลาสติกและทำเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเรือน จากพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

Read More

ดวงประเสริฐ

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าคันโท กาฬสินธุ์

Read More

บริษัท แม็กซ์-เทค สตีลเวิอร์คส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์โลหะทำประตูเหล็กม้วนต่างๆ และแผ่นหลังคาเหล็ก อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Read More