โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เค ที บี ทิมเบอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ โคมไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Read More

บริษัท แอล เอ็น จี ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนังหรือไขมันสัตว์น้ำ อยู่ที่ บางใหญ่ นนทบุรี

Read More