โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คอนติเนนตัล ฟูด จำกัด (สาขา 2)

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุอาหาร ประเภท 1.วัตถุเจือปนในอาหาร 2. อาหารพร้อมปรุง 3. ชา 4.เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Read More

ห้างหุ้นส่วนจำกัด องอาจวิศวโยธา

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต และแผ่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร

Read More

นางสุณิชา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียรและเชื่อมโลหะทั่วไป และทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

Read More

บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

Read More