โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมบัติ คลังพันธ์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง และในการพาณิชย์ อยู่ที่ โนนคูณ ศรีสะเกษ

Read More

บริษัท ซี.พี.สยามพลาสเทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ถัง กะละมัง อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Read More

นายพริ้ง กาจธัญกรณ์

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อยู่ที่ วังทรายพูน พิจิตร

Read More

บริษัท ซี บี โคโคนัท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำผัก น้ำผลไม้ น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี

Read More