โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สมบูรณ์พัฒนาสเตนเลส (1999)

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เตาสำหรับใช้กับก๊าซหุงต้ม เครื่องครัว ตู้เย็น หรือเครื่องประกอบตู้เย็น ฯลฯ อยู่ที่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

Read More