โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สิโน-สตาร์ โมลด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์จากพลาสติกก และทำแม่พิมพ์โลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร เชื่อม อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท ส.สุขเกษม เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ นาดี ปราจีนบุรี

Read More

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชันแนล

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องดื่มและอาหารเสริมบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ เช่น อาหารบำรุงสุขภาพ เครื่องสำอางและสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อยู่ที่ ลำลูกกา ปทุมธานี

Read More