โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พีซี ไดโน่ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต่าง ๆ อยู่ที่ พระยืน ขอนแก่น

Read More

บริษัท โยซิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และหลอมโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

Read More

บริษัท โรงฆ่าสัตว์ สุกรภาคใต้ จำกัด

ประกอบกิจการ โรงฆ่าสุกร และทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสุกร อยู่ที่ ควนเนียง สงขลา

Read More

บริษัท ดีพี ฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะ การถนอมสัตว์น้ำ การชำระ ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ำ และประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารฯลฯ อยู่ที่ แม่ทะ ลำปาง

Read More

บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

Read More