โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ การผลิตเครื่องจักร อยู่ที่ ลำลูกกา ปทุมธานี

Read More

บริษัท อัยดะ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ สีข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว กำลังการผลิต 15 ตันต่อวัน อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

Read More

นายสกล วรโยธา

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต และแผ่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น อยู่ที่ เลิงนกทา ยโสธร

Read More