โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โกลด์สตาร์ พลาสติก จำกัด

ประกอบกิจการ ทำหมวกกันน็อค และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประกอบกิจการ บด หรือป่น พืช หรือเมล็ดพืช กากพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันเส้นตากแห้ง ฯลฯ เพื่อทำเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ อยู่ที่ คลองขลุง กำแพงเพชร

Read More