โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตซ่อมแซม อุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทุกชนิด อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง

Read More

บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช และผลไม้อบแห้ง อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท ซาวาฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนของมอเตอร์สตาร์ท, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์เป็นตัวต้นกำลัง อยู่ที่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Read More