โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญวงศ์ ทอยส์

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตตุ๊กตา ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ของเล่นเด็ก จัดจำหน่ายและรับซื้อตุ๊กตาและของเล่นเด็ก ทั้งในและต่างประเทศ และรับจ้างผลิตตุ๊กตาและของเล่นจากผ้า อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

Read More

บริษัท พีแอนพีออพเซท จำกัด

ประกอบกิจการ การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปกหรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร

Read More