โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกรดมะนาวและเกลือของกรดมะนาว เช่น แคลเซียมซิเตรต เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องปรุงรสในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง

Read More

บริษัท ไทย เอส.เอ อินเตอร์-โปรดัคท์ จำกัด

ประกอบกิจการ หลอมเม็ดพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ทำพลาสติกเป็นเม็ด อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Read More

บริษัท บลูมาห์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเคมี อาหาร การผลิตซีเมนต์ การทำเหมืองแร่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี

Read More