โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท บี.เอส.อาร์.มาร์เก็ตติ้ง ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป เช่น ขนมเปี้ยะ คุกกี้ เค้ก ขนมอบ ขนมไทย อยู่ที่ ปากเกร็ด นนทบุรี

Read More