โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตะกรันโลหะผสม (Solder Dross) และคัดแยกของเสียไม่อันตราย อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

Read More

บริษัท ทีเอสเคที จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ การซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

Read More

บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอล อยู่ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี

Read More