โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงสีชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด

ประกอบกิจการ สีข้าว (กำลังสีสูงสุด 12 เกวียน/วัน) อยู่ที่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

Read More

ศูนย์ซ่อม ผลิต ทดสอบ และบริหารอะไหล่ หนองจอก

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ หนองจอก กรุงเทพมหานคร

Read More

บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็น (แช่อาหารไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น) อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Read More