โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายลี ลาภธรรม

ประกอบกิจการ กรองน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมอาหารสำหรับสัตว์และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

Read More

นางจิราภรณ์ ขอเชื้อกลาง

ประกอบกิจการ ซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก ผลิต ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ทุกชนิด อยู่ที่ โชคชัย นครราชสีมา

Read More

บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงผสมที่เป็นของเหลว (Liquids Blending) จากน้ำมันใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว และน้ำมันหล่อเย็น ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ใช้แล้ว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนด้วยตัวทำละลาย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

Read More