โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานบ้านช้าง

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ปากช่อง นครราชสีมา

Read More

บริษัท เบทเทอร์ คอมปาวด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำยางคอมปาวด์ ยางกันสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องปรับอากาศ ยางอุดรอยรั่วหลังคา อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More