โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็นเก็บเนื้อ/สัตว์น้ำ และตัดแต่งแปรรูปวัตถุดิบเนื้อสัตว์,สัตว์น้ำ อยู่ที่ บางบัวทอง นนทบุรี

Read More

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบานประตูหน้าต่างบ้านปลาค้าว

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

Read More