โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พีที รีไซเคิล แอนด์ เมททอล จำกัด

ประกอบกิจการ หลอม หล่อ ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมผสม จากอลูมิเนียมแท่งและสังกะสี อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท โอ เค ลอจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรเจาะหาปิโตรเลียมหรือกลั่นน้ำมันและอื่น ๆ อยู่ที่ สิงหนคร สงขลา

Read More

บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด

ประกอบกิจการ ทำลวดเชื่อมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นกันสึก ฆ้อนตีอ้อย มีดฟันอ้อย อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Read More