โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

มานากัสกา

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ที่ โพธิ์ทอง อ่างทอง

Read More

บริษัท อจิลิตี้ พลัส แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ อยู่ที่ พยุหะคีรี นครสวรรค์

Read More

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชัยภูมิ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาเข็ม และแผ่นพื้นสำเร็จรูป อยู่ที่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

Read More

เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง

ประกอบกิจการ รับจ้างกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียรและเชื่อมโลหะทั่วไป เช่น บู๊ช เพลา เฟือง สลัก ฯลฯ อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Read More