โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด (สหกรณ์นิคมสระแก้ว)

ประกอบกิจการ ผลิตขายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังผลิต 2.120 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เมืองสระแก้ว สระแก้ว

Read More