โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส สแคว์ ดับเบิ้ลยู แอดวานซ์ทูล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ซ่อมแซมแบบแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึดและแผ่นรองรับชิ้นงานโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง  ชลบุรี

Read More

นายฉลวย นันทวิสิทธิ์

ประกอบกิจการ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และหล่อหลอมโลหะทั่วไป เช่น เศษทองแดง เศษทองเหลือง และกากตะกอนทองแดง อยู่ที่ แปลงยาว  ฉะเชิงเทรา

Read More