โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย ตันเรืองศิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล (2015)

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง คลึงไม้ไส ซอย เซาะร่อง ทำลูกกรง ทำปาร์เก้และอบไม้ อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี

Read More

โรงงานหลังคาเหล็ก สยามช้างไทย มุกดาหาร

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ประตูเหล็กม้วน โครงฝาหลังคา เหล็กแปหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร

Read More

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ การกลึง

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น นอต สกรู ฯลฯ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร

Read More

แมกซิม่า วู๊ดชิพ

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อยู่ที่ สุวรรณภูมิ  ร้อยเอ็ด

Read More

บริษัท ขอนแก่นเพชรศิลา จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ศรีเทพ  เพชรบูรณ์

Read More