โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ LED,OPTICAL LENS และ POWER SuPPLY รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ประมวลผล อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

Read More

บริษัท เกษตรเซ็นเตอร์ 2011 จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุสารชีวภาพ เช่น อาหารเสริมพืช สารปรับสภาพดิน สารจับเคลือบใบ อยู่ที่ หล่มสัก เพชรบูรณ์

Read More