โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำตะแกรงเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร

Read More

บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ สำหรับรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตแม่พิมพ์ อยู่ที่ เมืองปทุมธานี  ปทุมธานี

Read More

บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์,ชิ้นส่วนเครื่องจักร อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา  นครราชสีมา

Read More

บริษัท เกรทเตอร์โพลีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหาร ผลิตลูกกวาด และ แบ่งบรรจุสินค้า เช่น น้ำตาลบรรจุซอง บรรจุน้ำมันพืช อยู่ที่ สามพราน  นครปฐม

Read More