โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จอห์นเครน (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ซีลกันรั่วสำหรับเครื่องกล ข้อต่ออ่อนสำหรับถ่ายกำลัง ระบบเครื่องอุดยากันรั่วและอุปกรณ์นิรภัย อยู่ที่ เมืองระยอง  ระยอง

Read More

บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (วังหลุม โซลาร์ฟาร์ม)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ อยู่ที่ ตะพานหิน  พิจิตร

Read More