โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพนมศักดิ์ ราษีสิน พนมศักดิ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (จึงจิ้นฮะ ราษีสิน)

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ , ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่ออัดแรงคอนกรีต อยู่ที่ ขุขันธ์  ศรีสะเกษ

Read More