โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มสำเร็จรูปและรางระบายน้ำสำเร็จรูป อยู่ที่ บ้านบึง  ชลบุรี

Read More