โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ

Read More

บริษัท ต้าหมิง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เช่น ตู้ลำโพง ดอกลำโพง ไมโครโฟน แอมป์ขยาย และเครื่องเล่นดีวีดี อยู่ที่ นครชัยศรี  นครปฐม

Read More