โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายมานพ ปวงแก้ว

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้จากไม้ เช่น ตู้ เตียง เก้าอี้ อยู่ที่ เกาะคา  ลำปาง

Read More

บริษัท โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี. จำกัด

ประกอบกิจการ ฟอกหนังสัตว์ทุกชนิดและผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ

Read More