โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แอค ริช แอนด์ ริช จำกัด

ประกอบกิจการ ฟอกหนังสัตว์ทุกชนิด และผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ

Read More