โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสมบัติ กำยาน

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งในอาคารบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น  แพร่

Read More