โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อีสานรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เพ็ญ  อุดรธานี

Read More

บริษัท วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ บ่อพัก เสาเข็ม ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป แผงคอนกรีต และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี

Read More

บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุ และผลิต ครีมเทียม กาแฟ ชา เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร

Read More