โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายประเสริฐ สงวนกุลชัย

ประกอบกิจการ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตันต่อวัน อบข้าวเปลือก และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชในไซโล อยู่ที่ บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

Read More

บริษัท เคที แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่อง ขวด ถังพลาสติก แกลลอน ถังพลาสติก และหลอดซิลิโคน อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

Read More

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธีมัย

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาด เช่น เครื่องฉีดโฟม เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และอื่น ๆ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็นแช่สัตว์น้ำ และผลไม้ต่าง ๆ และปรับคุณภาพของเสียรวม อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Read More