โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายเอกลักษณ์ มูลแก้ว

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ศาลาไม้ บ้านไม้สำเร็จรูป เซาะร่องรางลิ้นรอบตัว ไม้คิ้ว ไม้บัว ฯลฯ อยู่ที่ เมืองลำปาง ลำปาง

Read More

บริษัท เจนเนอร์รัล โกรบอล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก หรือรถพ่วงทุกประเภท อยู่ที่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

Read More