โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โซลาร์โก-3(ไร่ไทรป่า)

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

Read More

บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด อยู่ที่ กำแพงแสน นครปฐม

Read More

นายนิเวศ โพธิพันธ์

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่ แม่พริก ลำปาง

Read More