โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อู่ทองผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ แผ่นพื้นสำเร็จ , เสาเข็ม , ท่อคอนกรีตอัดแรง , บล๊อกซีแพค อยู่ที่ อู่ทอง สุพรรณบุรี

Read More

สหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด

ประกอบกิจการ อบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ เชียงม่วน พะเยา

Read More

ลานมันไทยเจริญ

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่ พรานกระต่าย กำแพงเพชร

Read More

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บ่อพลอย กาญจนบุรี

Read More

บริษัท แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

Read More

บริษัท เอิร์ท พาวเวอร์โซล่าไลท์ ซิสเท็ม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บึงโขงหลง บึงกาฬ

Read More