โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงแป้งหมาดศาลาลำดวน (ระบบก๊าซชีวภาพ)

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงแป้งหมาด กำลังการผลิต 12300 ลบ.ม./วัน อยู่ที่ เมืองสระแก้ว สระแก้ว

Read More

บริษัท ฟีดโฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ วิตามิน, วิตามินผง, คอลลาเจน อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Read More