โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เมกก้า พรีฟอร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิตเครื่องใช้พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุ เช่น ชวด ฝากจุกขวดพลาสติก ถังน้ำพลาสติก แบบขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ และภาชนะทุกชนิด อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Read More

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ รับจ้างตัดเย็บ ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่ บางกรวย นนทบุรี

Read More

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยชุมชน อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Read More