โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 10.5 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บ่อพลอย กาญจนบุรี

Read More

บริษัท เจเอส วัน ออโต้ เวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ปะเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ ซ่อมแซมส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Read More

บริษัท เจ เอ.เอ็ม.เทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

Read More

นายวันชัย ศิรินิ่มนวลกุล

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกขึ้นรูป ฉีดพลาสติก เช่น กล่องใส่ขนมเค้ก กล่องใส ภาชนะอื่น ๆ อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

Read More