โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรวิทย์ก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาคอนกรีต อิฐบล็อก ฯลฯ อยู่ที่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

Read More

นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข

ประกอบกิจการ ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

Read More

บริษัท เหลียงเสิ้น อีเนอจี้ จำกัด

ประกอบกิจการ นำยางรถที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเตาและผงคาร์บอนโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Read More