โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำขอบและบานประตูหน้าต่าง รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของอาคารจากอลูมิเนียม พลาสติก และกระจก อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

Read More

บริษัท โมโต ปิ๊กเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก (เครื่องเรือน เครื่องใช้ พลาสติก) อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร

Read More

บริษัท พงษ์เพชรเมทัลลิค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กเมทัลชีต อยู่ที่ สากเหล็ก พิจิตร

Read More