โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

Read More

บริษัท ไท่ฮั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี เช่น อีพ๊อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) เป็นต้น อยู่ที่ สวี ชุมพร

Read More

บ่อดินห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้เพื่อการก่อสร้างและจำหน่าย อยู่ที่ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

Read More

บริษัท นครพิงค์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่นท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น อยู่ที่ นาหว้า นครพนม

Read More