รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นางสมพร ไกรสินธุ์

ประกอบกิจการ น.ส.3ก.ทะเบียนเลขที่579เล่ม6ข.หน้า29เลขที่ดิน63 อยู่ที่ กระบี่ 81120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ 212 อยู่ที่ ลพบุรี 15140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียบแก๊ส จำกัด

ประกอบกิจการ 116 อยู่ที่ ระยอง 21120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

คอนกรีตผสมเสร็จ พระประโทน

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครปฐม 73000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางยุพา หน้อยดี

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ เชียงราย 57000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายอานันท์ เหล็กสิงห์

ประกอบกิจการ เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรในโกดัง อยู่ที่ พิชัย อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที.เอ็น.พี. พริ้นติ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ 1122/73 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายกฤดา แทรกสุข

ประกอบกิจการ 167,169 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำขอบและบานประตูหน้าต่าง รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของอาคารจากอลูมิเนียม พลาสติก และกระจก อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

วารุณี

ประกอบกิจการ 9/5 อยู่ที่ อุบลราชธานี 34000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

ไม่พบเรื่อง

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

ไม่พบเรื่อง

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท พลัส โคโคนัทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำอาหาร หรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่ บางแพ ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายพีระ ศรีสุวรรณ์

ประกอบกิจการ การตัดหรือเย็บเสื้อผ้า อยู่ที่ สามพราน นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายมงคล พองาม

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอสพี โลหะกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ ปั๊มและขึ้นรูปโลหะ อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางอารีรัตน์ ธีระสัตยกุล

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์ อยู่ที่ เมืองราชบุรี ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

ไม่พบเรื่อง